Flos

All Products

Arco
Arco là một thiết kế kinh điển của anh em nhà Castiglioni năm 1962. Xuất phát từ ý muốn một...
4,500,000₫
Spun Light F
"Tinh thần của Spun Light là sự đơn giản, đường nét sang trọng nhờ công nghệ sản xuất hiện đại...
2,950,000₫
Spun Light T
"Tinh thần của Spun Light là sự đơn giản, đường nét sang trọng nhờ công nghệ sản xuất hiện đại...
1,550,000₫
IC F
IC của Michael Anastassiades thể hiện sự cân bằng hoàn hảo của một thiết kế bất đối xứng. Ông thiết...
5,500,000₫
IC S
IC của Michael Anastassiades thể hiện sự cân bằng hoàn hảo của một thiết kế bất đối xứng. Ông thiết...
2,250,000₫
params.svg
Panel Tool
Float header
Float topbar
Default Boxed Large